RUSAL ALLOW

Rusal is een Russisch bedrijf dat veel specifieke en zeer technische eisen stelt aan hun stands.

UXPARTNERS heeft deze stand weten op te leveren die aan al hun wensen en behoeften voldeed.